torsdag 29 augusti 2013

Kick off


Tisdag till onsdag var  vi med Samed12 och Samed13 på en gemensam övernattning på friluftsgården Lida som ligger i Botkyrka. Syftet var att både stärka gemenskapen mellan eleverna och grupperna och att stärka programmets inriktning. Mest av allt åt vi: vi fikade, grillade, åt godis och snacks. Däremellan lektes det lekar och vi skapade  både slogans och sånger om programmet. Ett lyckat dygn tyckte alla inblandade. Förhoppningsvis blir det favorit i repris nästa läsår.
Reflektion om de två första lektionerna

Under de två senaste lektionerna har vi pratat mycket om pressetik och lite hur allt fungerar inom journalistiken. Jag har lärt mig mer om dessa lagar som finns, som hur journalisterna tänker när de ska ta med vissa personer i sina texter och vilka konsekvenser det kan få, t.ex. att de bär ansvaret för det som publiceras och om människorna påverkas. Jag har även lärt mig mycket mer om ämnena vi pratat om, hur situationerna i Kongo och Syrien är och hur människorna känner sig där. Det har faktiskt varit mer intressant än vad jag trodde och jag har insett att det är mer kopplat till samhällskunskap än vad jag trodde det skulle vara, vilket jag tycker är roligt.

Journalistikens intryck

Efter två dagar med journalistik som ämne på lektionerna har vi pratat om allt i från skriveri till samhällets medier. Synen från olika tidningars perspektiv och misstagen som sedan raders men stannar oförglömliga. Allt om teve och data, granskning och regering. Offentliga verksamheter med stora ansvar. Påverkan av pengar och politik.


Dagarna är långa och läraren kör på. Mer kommer det så vi får hålla igång.

Dagens nya lärdomar

Den här och gårdagens lektion var väldigt intressanta eftersom att jag lärde mig rätt mycket om mina egna åsikter och hur andra resonerar och reflekterar över saker och försvarar/argumenterar för deras åsikter. Jag har också lärt mig om att utvidga mina perspektiv och även ta del av andras perspektiv och att tidningarna ibland skriver nyheter på andras bekostnad oavsett ålder, som till exempel artikeln om kvinnorna och barnen i Kongo.

Något som också var intressant var att lära sig om att det finns lagar och regler för hur journalister och tidningar får skriva, vilket kanske ibland inte alltid går helt rätt till och om hur det kan påverka andras människors liv både positivt och negativt. Det kanske inte alltid är rätt att lägga ut personerna namn eller en bild på personen även fast det kanske blir mer verkligt för oss, så kanske det inte alltid har en positiv konsekvens för person i fråga, som istället kanske drabbas svårare eller hamnar i fara.

 Det var också intressant att höra om hur de pratade om hur det skulle spela någon roll i vilket land det var i, (om det hade varit i Sverige hade man inte lagt upp en bild och namn på en person som blivit utsatt för övergrepp, men i Kongo gör man det.) när det i själva verket var integriteten som var den stora frågan.

Reflektion av journalistik

De senaste dagarna har jag lärt mig att medierna inte får skriva vad som helst utan de måste hålla sig inom vissa regler och bestämmelser. De får bland annat inte skriva något som inte stämmer bara för att det ska bli en bättre artikel. De får heller inte publicera namnet på en misstänkt person om inte denne har blivit dömd i domstol. Medierna får inte bryta mot tryck- och yttrandefrihetsförordningen. Och med detta menas att de får skriva vad de vill så länge de inte kränker en person eller folkgrupp.

Reflektion om jornalistik lektioner 28 & 29 Augusti

Mycket av det vi jobbat med under onsdagens och torsdagens lektioner har vi gått igenom på samhällslektionerna förra terminen. Men eftersom minnet inte är det bästa så var det bra att vi gick allt igen och att vi gick in lite djupare på vissa delar. Jag har lärt mig att medierna har mer makt än man tror men att de också har ett stort ansvar för allt de publicerar. Jag har även lärt mig att bilder och namn som publiceras i medier kan få stora konsekvenser.

Dagens lärdomar

Under de här två dagarna har jag lärt mig mycket om vad man kan publicera i tidningar och vad man inte ska publicera. Vi läste ett reportage om hur kvinnorna lever i Kongo och vad de och deras familj fick gå igenom.  Sedan blev vi indelade i grupper, vissa var för och emot om att vissa tidningar skrev namn på dem skyldiga personerna.

Det jag har lärt mig

Jag har lärt mig att media är den tredje stadsmakten, som granskar de andra stadsmakterna. Jag har också lärt mig pressetiska regler, om vad man bör publicera och vad man inte bör publicera. Att man, som journalist, ska tänka på vad man publicerar och att man har ett stort ansvar. Jag har även fått en bild av hur det är att leva i både Kongo och Syrien.

Nya lärdomar

Efter dagens och gårdagens lektioner har jag lärt mig om hur kvinnorna i krigets Kongo lever och hur medierna skildrar det. Utifrån det tycker jag att den personliga integriteten är viktigare än att tillfredsställa allmänhetens nyfikenhet.

fredag 16 augusti 2013

Samed12s´nya blogg.

Här kommer eleverna som läser Samhällsvetenskapliga programmet inriktning Medier, information och kommunikation skriva reflektioner och visa upp sina alster, reflektera över medierna och turas om att blogga om programmet Medierna i P1.

Bloggen är med i tävlingen Webbstjärnan.